Success and Change - Mateusz Grzesiak (Materiały Dodatkowe)

5 Pages • 251 Words • PDF • 118.6 KB
Uploaded at 2021-09-24 12:32

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


02-02, 09:35

Mateusz Grzesiak, Success and Change, audiobook, czyta Maciej Orłoś

02-02, 10:15

Mateusz Grzesiak, Success and Change, audiobook, czyta Maciej Orłoś

07-01, 14:45 Część pierwsza – (cień)

Część druga

+ (potencjał)

+ (potencjał)

– (cień)

07-01, 15:55 Część pierwsza – (cień)

+ (potencjał)

Część druga + (potencjał)

Synergia

– (cień)

07-02, 00:52 Komplement

Obraza

1.

1.

2. 3.

2. 3.

1.

1.

2. 3.

2. 3.

1. 2.

1. 2.

3.

3.

Mateusz Grzesiak, Success and Change, audiobook, czyta Maciej Orłoś

07-02, 02:50 Osobowość Cel Środowisko Aktywności Wygląd Relacje

07-02, 09:40

Co?

Kiedy?

Gdzie?

Kto?

Z kim?

Dlaczego?

Jak?

Etapy

Trzy mierniki

07-02, 15:17

Emocje

Finanse

Rozwiązywane problemy

Relacje

Ambicje

Uczucia wyższe

Samorealizacja

Służba

Wizja

Mateusz Grzesiak, Success and Change, audiobook, czyta Maciej Orłoś

07-02, 16:10 Bodziec

Kontekst

Zawsze, gdy:

w sytuacjach:

Reakcja

to wtedy:

• słyszę X

• spotkań z osobami

• czuję Y

• widzę X/ dostrzegam/ postrzegam X

• określonych zachowań

• robię Y

• emocji

• mówię innym Y

• robię X • dzieje się X/ pojawia się X/ ma miejsce X • czuję X/ odczuwam X

• mówię sobie Y

• usłyszanych lub powiedzianych słów • pobytów w miejscach • pewnej sytuacji/informacji

07-02, 19:25 W jakiej sytuacji życiowej występuje sabotaż?

Jak ten sabotaż się objawia? Jak dokładnie działa?

Jakie dwie części Ciebie są skonfliktowane? Co chcesz, a czego nie chcesz osiągnąć jednocześnie?

Wynegocjuj ze sobą jedną wspólną wersję przyszłości, by móc w pełni osiągnąć postawiony cel.

Mateusz Grzesiak, Success and Change, audiobook, czyta Maciej Orłoś