Handout1_Parts of the body

15 Pages • 3,976 Words • PDF • 917.3 KB
Uploaded at 2021-09-24 12:20

This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.


HANDOUT 1 – PARTS OF THE BODY, BODY CAVITIES VOCABULARY

abdomen - brzuch abdominal cavity – jama brzuszna abdominopelvic – brzuszno-miedniczy abdominopelvic cavity – jama brzuszno-miednicza ankle/talus – kostka anterior - przedni appendix - wyrostek arm – ramię armpit – pacha arteries – tętnice atrium - przedsionek back – grzbiet, plecy bone marrow – szpik kostny brain – mózg brain stem – pień mózgu breast – pierś bronchi - oskrzela buttock/ bottom - pośladek calf – łydka cardiovascular/coronary system– układ krwionośny cavity – jama cheek – policzek chest/ thorax – klatka piersiowa chin – podbródek cerebellum - móżdżek cerebrum – mózgowie colon – okrężnica (transverse c. – poprzeczna) cranial – czaszkowy cranial cavity – jama czaszkowa diaphragm – przepona diaphragm – przepona digestive system – układ pokarmowy digestion – trawienie ear – ucho elbow – łokieć esophagus/gullet - przełyk eye – oko eyebrow – brew eyelash – rzęsa eyelid – powieka finger – palec fist – pięść foot – stopa forearm – przedramię

liver – wątroba lung – płuco lymph nodes – węzły chłonne medulla oblongata – rdzeń przedłużony midbrain - śródmózgowie mouth – usta muscles – mięśnie muscular system – układ mięśniowy nail – paznokieć neck, nape of the neck – szyja nipple - sutek nerves – nerwy nervous system – układ nerwowy nose – nos nostrils – nozdrza palm – dłoń pancreas – trzustka pelvic cavity – jama miednicza pelvis – miednica pericardial cavity – jama osierdziowa pericardium – osierdzie pharynx/ throat – gardło pituitary gland – gruczoł przysadkowy placenta - łożysko pleura – opłucna pleural cavity – jama opłucna pons – most (mózgu) pubic symphysis – spojenie łonowe pulmonary system – układ oddechowy pulmonary trunk – pień płucny pupil- źrenica rectum-odbyt reproductive organs – organy rozrodcze reproductive system – układ rozrodczy ribs – żebra shin – goleń shoulder – bark skeleton – szkielet skeletal system – układ szkieletowy (kostny) skull – czaszka small intestine – jelito cienkie spinal cord – rdzeń kręgowy spine (backbone) – kręgosłup spleen – śledziona sternum (pl.sterna)/breastbone – mostek stomach – żołądek temple – skroń 1

forehead – czoło fundus of uterus – dno macicy gallbladder – woreczek żółciowy groin – pachwina gums – dziąsła hair – włosy hand – ręka head – głowa heart – serce heel – pięta hip – biodro hypothalamus - podwzgórze inferiorly – położona niżej integumentary system – układ powłokowy iris – tęczówka jaw – szczęka kidneys – nerki knee – kolano knuckle – kciuk large intestine – jelito grube larynx/voice box – krtań leg – noga limb/extremity – kończyna lip – warga lips – wargi

thalamus - wzgórze thigh – udo thoracic – piersiowy thoracic cavity – jama klatki piersiowej thumb – kciuk tissue - tkanka toe – palec u nogi tongue – język trachea/ windpipe - tchawica trunk – tułów umbilical cord - pępowina urethra – cewka moczowa urinary bladder – pęcherz moczowy urinary system – układ moczowy uterus - macica veins – żyły vena cava (pl. venae cavae) – żyła główna ventricle - komora vertebral cavity – jama kręgowa waist – talia wrist – nadgarstek

2

PARTS OF THE BODY, BODY CAVITIES Ex. 1 Read the text and answer the questions below The smallest structural units of the human body are cells. When they perform similar functions they become tissues, which, in turn combine to form organs and systems. The human body is divided into the following parts: the head, the neck, the trunk, upper and lower limbs. Anterior part of the head, the face, is composed of the following elements: the eyes (protected by the eyelids and eyelashes), the nose, the forehead, the cheeks, the mouth (bounded by upper and lower lips), and the chin. The neck joins the head with the trunk, the largest part of the human body. It is divided into two parts – cavities, separated by a muscle (diaphragm): the thorax (chest) and the abdomen. Limbs are composed of segments and joints. The upper limb contains: the arm, the forearm and the hand. The joints of the upper limb are: the shoulder joint, the elbow, and the wrist. The lower limb contains: the thigh, the leg, and the foot. The joints are: the hip joint, the knee, and the ankle. There are three main cavities (spaces inside the body containing organs) within the human body. These are the cranial cavity, the thoracic cavity and the abdominopelvic cavity. The cranial cavity is situated in the head, contains the brain and is surrounded by the skull. The thoracic cavity is located below the neck and above the diaphragm. It is bounded by the spine and the ribs with the sternum. The cavity contains the heart, the lungs, and the esophagus. The biggest cavity – abdominopelvic – lies below the diaphragm and can be divided into two smaller cavities: the abdominal cavity proper and the pelvic cavity. The first one contains the main organs of digestion (e.g. stomach, small and large intestines), the liver, the pancreas, and the spleen. The pelvic cavity, located inferiorly, is bounded by bones. It contains the urinary bladder, the lower part of the large intestine, the rectum and, in females, the reproductive organs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

What What What What What What What What What

are the main parts of the human body? are the parts of the face? are the segments of the upper and lower limbs? are the joints of the upper and lower limbs? are body cavities? are the main cavities in the human body? is the cranial cavity bounded by? are the contents of the thoracic cavity? are the contents of the abdominopelvic cavity?

3

Exercise 2: Label the picture

Exercise 3: Listen to a mini-lecture and check labelling. In the second part of the lecture names of several organ systems are mentioned. Can you associate them with the pictures? Complete the table below.

4

Exercise 4. Complete the names of the indicated parts of the head.

1. _ _ _ _ 7. _ _ _ t _ _ _ 2. _ _ _ e _ _ _ _ 8. _ _ u _ _ 3. _ _ _ b _ _ _ 9. _ _ _ 4. _ _ _ _ _ s _ 10. _ h _ _ 5. _ _ e _ _ _ 11. _ a _ 6. _ _ _ e _ 12. _ _ c _ 13. _ _ _ Exercise 5: Choose the correct answer. 1. The calf is part of the … . 5

a) leg b) arm c)eye d) ear 2. The shin is part of the … . a) arm b) leg c) head d) breast 3. The nipple is part of the … . a) hand b) foot c) ear d) breast 4. The heel is part of the … . a) hand b) foot c) eye d) ear 5. The thumb is part of the … . a) hand b) foot c) ear d) breast 6. This man must be terribly strong! Look at his … ! a) skin b) limbs c) muscles d) nerves 7. His shoes were so old that his … were sticking out of them. a) fingers b) thumbs c) tips d) toes Exercise 6: Read the clues and find the correct places for the answers in the crossword. Across 1. We chew with these. 2. Where the legs bend. 3. We hear with these. 4. We walk on these. 5. Under the chest. 6. We smell with this. Down 1. The upper part of the leg. 2. We taste with this. 3. We see with these. 4. This covers the body. 5. We kiss with these. 6. Attached to the shoulder. 7. Used for picking things up. 8. The baby sucked his ___. 1

2

1 3 2 4 5

3

4

6 7 8

6

5

GRAMMAR 1 – p.9

6

Exercise 7: Match the cavities with their contents. cavity contents 1 spinal cavity a Urinary bladder, sex organs, part of the large intestine,appendix, and rectum 2 cranial cavity b One lung in each 3 thoracic cavity c Stomach, liver, spleen, pancreas, most of the small and large intestines, kidneys 4 pelvic cavity d Heart 5 abdominal cavity e Spinal cord 6 pleural cavities f Brain and pituitary gland 7 pericardial cavity g Trachea, esophagus, bronchi, ends of the venae cavae, beginning of the aorta Exercise 8: Label the diagram.

Exercise 9: Translate into English. 1. Tułów składa się z dwóch jam oddzielonych przeponą: jamy klatki piersiowej i jamy brzusznej. 2. Podstawowa funkcja czaszki to ochrona mózgu, najważniejszej części układu nerwowego. 3. Staw barkowy łączy ramię z barkiem. 4. Jama klatki piersiowej jest ograniczona z przodu mostkiem, z boku żebrami a z tyłu kręgosłupem. 5. Nie mogę zgiąć nogi, pleców, ani podnieść niczego z podłogi, czuję ból w okolicy kręgosłupa. 6. Najważniejsze organy związane z trawieniem znajdują się w jamie brzusznej.

7

Exercise 10 Połącz zwroty z obu kolumn aby stworzyć logiczne wypowiedzi: 1. the kidneys a. are used for seeing 2. the liver b. helps breathing 3. the pancreas c. carry blood to the heart 4. the veins d. produces insulin 5. the ribs e. absorbs nutrients 6. the teeth f. protect the heart 7. the small intestine g. is a “chemical factory” 8. the nose h. filtrate blood 9. the eyes i. bite food 10. the brain j. enable hearing 11. the tongue k. convey stimuli 12. the lungs l. helps speaking 13. the heart m. pumps blood 14. the stomach n. enable CO2/ O2 exchange 15. the arteries o. stores urine 16. the urinary bladder p. carry blood from the heart 17. the nerves q. controls nervous system 18. the ears r. breaks down food Exercise 11 Przetłumacz 1. Pocisk trafił go w klatkę piersiową. 2. Mama powiedziała mi, żebym nie ćwiczył przy pełnym żołądku. 3. Odkopali czaszkę człowieka, który żył miliony lat temu. 4. Dbaj o zęby, chyba że chcesz mieć sztuczne. 5. Stał tam z rękami na biodrach. 6. Miał chude i kościste ramiona. 7. Zadaniem serca jest pompowanie krwi do narządów ciała. 8. W żołądku odbywa się częściowe trawienie pokarmów. 9. Ile żeber ma człowiek? 10. Mózg ludzki jest bardzo skomplikowaną strukturą. 11. Ciało ludzkie składa się z głowy, tułowia i kończyn. 12. Jego nerki i wątroba nie pracują prawidłowo. 13. Czy można żyć bez trzustki lub płuc? 14. Trzymał delikatnie mysz w dłoni. 15. Hej, dzieci! To bardzo niegrzecznie pokazywać sobie język. 16. Silne uderzenie złamało szczękę Petersona. 17. Profesor powiedział nam, że ludzki szkielet ma ponad 200 kości.

8

GRAMMAR 1

PAST

PRESENT

SIMPLE

PROGRESSIVE

PERFECT

PERFECT CONTINUOUS

VERB (ed)

TO BE+ VERB+ING

TO HAVE+ VERB (PP)

TO HAVE BEEN +VERB+ING

I worked

I was going

I had worked

I had been going

I did

You were going

I had done

I go

I am going

I have worked

I have been working

He goes

You are going

He has done

He has been going

I will have worked

I will have been going

He is going FUTURE

I will go

I will be going

PRESENT SIMPLE Czas teraźniejszy prosty. Używamy go w sytuacjach powtarzalnych, prawach naturalnych. Często jest używany, gdy w zdaniu występują słowa: always, sometimes, often, never, usually, seldom, rarely, every…. Budowa zdania twierdzącego: I (you, we, they) go to school every day. He (she, it) goes to school every day. W 3.osobie liczby pojedynczej dodawana do czasownika jest końcówka –s (asks) W przypadku, gdy czasownik kończy się na –s, -sh, -ch, -x, -o, zamiast –s w 3.osobie l.poj. dodaje się końcówkę –es (fixes) Gdy czasownik kończy się literą –y i poprzedzony jest spółgłoską, końcówka w 3.osobie l.poj. zmienia się na –ies (fly – flies) Budowa pytania: Do I (you, we, they) go to school every day? How often do I (you, we, they) go to school? Does he (she, it) go to school every day? How often does he (she, it) go to school?

9

Budowa przeczenia: I (you, we, they) don’t (do not) go to school every day. He (she, it) doesn’t(does not) go to school every day. W przypadku, gdy orzeczeniem jest czasownik “to be”, bądź czasownik modalny (can, may, must), pytania i przeczenia tworzone są w sposób następujący: I am a good swimmer. Am I a good swimmer? Who am I? I am not a good swimmer. PRESENT PROGRESSIVE Czasu Present Continuous używamy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, która ma miejsce teraz, w tej chwili. Możemy go użyć także do wyrażenia, że jakaś czynność będzie na pewno miała miejsce w przyszłości. Przekazujemy wtedy informację dotyczącą naszych planów. Czasowniki: agree, be, believe, belong, depend, forget, hate, hear, know, like, love, matter, mean, need, prefer, realize, recognize, seem, suppose, nie występują w formie z –ing. Używamy wtedy w zdaniach czasu Present Simple. W zdaniu w czasie Present Continuous mogą wystąpić słowa: now, at the moment. Budowa zdania twierdzącego: W zdaniu w czasie Present Continuous w orzeczeniu występuje czasownik „to be” we właściwej formie osobowej, a do czasownika dodajemy końcówkę –ing. I am going to school now. You, we, they are going to school now. He, she, it is going to school now. Budowa pytania: W tworzeniu pytań stosujemy inwersję między podmiotem a czasownikiem “to be” Am I going to school now? Where am I going now? Are you, we, they going to school now? Where are you, we, they going now? Is he, she, it going to school now? Where is he, she, it going now? Budowa przeczenia: I am NOT going to school now. You, we, they are NOT (aren’t) going to school now. He, she, it is NOT (isn’t) going to school now.

10

Ex 1 Uzupełnij zdania czasownikiem w formie Present Simple 1. I (do yoga) every Morning. 2. My parents (not work). 3. What time (you/ have) lunch? 4. I (not eat) meat. 5. When (you/ want) to go shopping? 6. Jim (watch) TV every morning. 7. My mother and I (get on) very well 8. (they/ go) to the gym every day? 9. Excuse me, (you/ live) here? 10. She always (have) a shower before breakfast. 11. How much coffee (you/drink)? 12. We (not smoke) at work. 13. He (not travel) by plane very often. 14. Why (Linda/ get up) at 6.00? 15. They sometimes (get) a taxi home. 16. He (finish) work at 5.00. 17. What kind of music (you/listen to)? 18. They (not go) away at the weekend. 19. She (not see) him very often. 20. Why (your father/ not like) me? Ex. 2 Napisz zdania w czasie Present Progressive 1. It/ not rain (-) 2. Hey! You/ stand on my foot (+) 3. They/ play very well today (-) 4. What/ you study at the moment (?) 5. We/ think of you (+) 6. She / wear make-up (?) 7. They/ make/ a big mistake (+) 8. Your brother/ work in London now (?) 9. She/ talk to her father at the moment (-)

11

Ex. 3 Czasowniki podane w nawiasach wyraź w Present Simple lub Present Progressive 1. Which cake (she/like) best? 2. They (usually/ have) only coffee for lunch. 3. Don’t go in there! Sarah (have) a bath. 4. I must go, my Mum (wait) for me. 5. She (have) a beautiful house in the suburbs. 6. Mary (meet) her in-laws every second week. 7. They (cross) that bridge every morning. 8. Listen! Paul (play) his drums again. 9. What (you/read) now? Show me! 10. Hey, what (go) on? 11. It always (snow) a lot in winter in this region. 12. Look at her! Why (she/ breathe) so slowly? 13. Kate (prefer) winter to summer. 14. We often (drink) orange juice at noon. 15. Don’t bother me now! I (count) the money. 16. The girl in the picture (play) the guitar. 17. My dog’s not dangerous. It (not bite) 18. Why (you/ wear) sunglasses? It (rain) 19. You can turn off the radio, I (not listen) to it. 20. I (need) to go to the bank, I (not have) any money. 21. Be careful! The baby (put) the pencil into her mouth. 22. We (fly) to Berlin on Monday. 23. The children (play) in the garden, we can have some rest now 24. My father seldom (go) to the cinema. 25. I (want) to study medicine. 26. Somebody (knock) at the door. 27. I (see) that you (read) an English book. 28. I (smell) something nice. What (you/.cook)? 29. I (make) a chocolate cake. I always (make) one on Sunday. 30. Who is that tall man with a black beard who (look) at us? It’s Mr. Smith. He (live) next door to us, and he occasionally (visit) us. He is a writer. Just now he (write) a book on famous forgers. Ex. 4 Popraw błędy w zdaniach 1. Ouch! You stand on my foot! 2. They have always breakfast in bed on a Sunday morning. 3. She can’t come to the phone now. She has a shower. 4. We are needing an answer from you before Wednesday. 5. I’m studing a lot now because I have exams next week. 6. She don’t eat meat at all. 7. They always are late. 8. Do you go out tonight? 9. He never replys to my emails. 10. Are you going to the park this afternoon? I don’t know, it’s depending on the weather.

12

Ex. 5 Przetłumacz 1. Czytam teraz bardzo ciekawą książkę. 2. Czy Mary teraz ogląda telewizję? Nie, ona nigdy nie robi tego w ciągu dnia. 3. Czy znasz tego człowieka? Nie, widzę go pierwszy raz. 4. Czy mogę wziąć tę książkę do domu? Nie, musisz ją przeczytać w czytelni. 5. Piotr powinien więcej pracować. On nie uczy się regularnie w domu a do szkoły przychodzi tylko od czasu do czasu. 6. Co robią dzieci? Bawią się w ogrodzie. 7. Nie przeszkadzaj mi! Czy nie widzisz, że jestem zajęta? 8. Czy John jest w domu? Nie, on teraz gra w tenisa. On zawsze gra w tenisa w poniedziałki od 17.00 do 19.00. 9. O czym ty mówisz? 10. Wyjeżdżam nad morze za tydzień. GRAMMAR 2 PAST SIMPLE Czas przeszły prosty. Określa, że coś się wydarzyło w danym momencie w przeszłości. Często używany z okolicznikami czasu: last…(week, month, year…), …ago, yesterday Budowa zdania twierdzącego: W zdaniu twierdzącym czasownik przyjmuje końcówkę –ed, lub II formę (jeśli jest to czasownik nieregularny) Yesterday I went to the cinema. Yesterday I was in the cinema. She painted these walls two days ago. Budowa pytania Podobnie, jak w czasie Present Simple, pytanie tworzymy przy pomocy operatora „do” pochodzącego od tego czasownika. Operator ten jednak przyjmuje postać „did”, gdyż taka jest forma tego czasownika w czasie Past Simple. Czasownik będący orzeczeniem przyjmuje ponownie postać bezokolicznikową. Wyjątek stanowią zdania, w których orzeczeniem jest czasownik „to be” lub modalny. Stosujemy wtedy inwersję. Did you go to the cinema yesterday? When did you go to the cinema? Were you in the cinema yesterday? Where were you yesterday? Did she paint these walls two days ago? When did she paint these walls.

13

PAST PROGRESSIVE Czasu Past Progressive używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś się działo w przeszłości, trwało przez dłuższy okres czasu. Można też tego czasu używać, żeby zaznaczyć dokładny moment, np. „wczoraj o piątej” Budowa zdania twierdzącego: Yesterday at 5.00 I was watching TV. Budowa pytania: Were you watching TV yesterday at 5.00? What were you doing yesterday at 5.00? Budowa przeczenia: I wasn’t watching TV yesterday at 5.00. PAST SIMPLE vs. PAST PROGRESSIVE Czas Past Simple: coś się wydarzyło/ Czas Past Progressive: coś się działo When I was having a bath a telephone rang. Ex. 6 Wstaw czasowniki w formie czasu Past Simple Two summers ago we (have) a holiday in Scotland. We (drive) there from London, but our car (break) down on the motorway and we (spend) the first night in Birmingham. When we (get) to Edinburgh we (not can) find a good hotel – they (be) all full. We (not know) what to do but in the end we (find) a bed and breakfast and we (stay) there for the week. We (see) the castle, (go) to the Arts Festival, and we (buy) a lot of souvenirs. We (want) to go to Loch Ness but we (not have) much time and it (be) quite far away. The weather (be) good, but it (start) raining the day we (leave). Ex. 7 Czasowniki podane w nawiasach napisz w Past Progressive 1. I stayed at home because it (rain). 2. When they came to see me I (wash up). 3. While we (watch) TV, we heard a shot. 4. I saw John as I (buy) some books in the bookshop round the corner. 5. As the child (sleep), I tried not to make too much noise. 6. The postman came while Mary (cook) dinner. 7. The telephone rang as I (have) a bath.

14

Ex. 8 Czasowniki podane w nawiasach zapisz w Simple Past lub Past Progressive 1. Mr. Brown (sit) in his garden when I (come) to see him. 2. As I (cross) the road I (slip) and (fall). 3. The TV programme (start) while we (have) tea. 4. When we (be) at school, we (learn) a lot of useless things. 5. We (use) to drink wine every day when we (be) in Italy. 6. Mary (lay) the table while her mother (make) tea in the kitchen. 7. As I (clean) the window a flower pot (fall) down. 8. Fortunately it (not hurt) anybody as the street (be) empty. 9. She (draw), I (read) and the soft music was on. 10. He (still/prepare) his curry when we (arrive). 11. When I (have) my bath, John was busy cleaning the floor. 12. When they (be) in America, they (have) burgers for lunch every day. 13. She (hurt) her knee when she (get off) the bus. 14. He (leave) the room hurriedly. 15. The northern wind (blow) all day yesterday. 16. Doctor Robins (cut) himself while he (use) the scissors. 17. At midnight she (still/ do) her homework. 18. As I (pass) by a bookshop, I (see) an interesting book in the shop window. 19. I (go) in and (buy) it. 20. I (begin) to read it after dinner. 21. But as I (sit) in my comfortable armchair and (read) it the door bell (ring). 22. When I (open) the door I (see) that it (be) my old friend John. 23. He (come) in, I (give) him a drink and we (start) to talk about old times and the latest news. 24. We (have) our last drink when the clock (strike) twelve. 25. John (leave) in a hurry as he (live) rather far from my place. 26. Before I (go) to bed I (take) up my book again but I was too sleepy to read. 27. I (come) to the conclusion that I certainly (prefer) talking to a friend to reading a book. Ex. 9 Uzupełnij opowieść używając czasowników w Past Simple lub Past Progressive When Alex Jones (arrive) at JFK International Airport she (look) around but she (not see) anybody to meet her. A lot of people (hold) cards with names on them, but they (not wait) for her. She (not know) what to do, but it (be) a beautiful, sunny day so she (decide) to go to the hotel on her own. She (go) outside and (look) for a taxi. A lot of people (wait) so she (catch) the airport bus into New York. The bus (stop) in Manhattan, quite near her hotel, and she (get) off. She (walk) into the hotel and (give) her name, Alexandra Jones. She (talk) to the hotel receptionist when suddenly a man (run) up to her. He (carry) a card which (say) “Mr. Jones”. “Ms. Jones? I’m terribly sorry! I (wait) for you at the airport but I (think) you (be) a man!”. “That OK”, (say) Alex. “It happens to me all the time”.

15
Handout1_Parts of the body

Related documents

22 Pages • 162 Words • PDF • 656.9 KB

2 Pages • 122 Words • PDF • 158.4 KB

15 Pages • 3,976 Words • PDF • 917.3 KB

7 Pages • 582 Words • PDF • 54.1 KB

196 Pages • 46,482 Words • PDF • 649 KB

138 Pages • 46,685 Words • PDF • 518.1 KB

119 Pages • 24,417 Words • PDF • 27.1 MB

2 Pages • 596 Words • PDF • 211.2 KB

616 Pages • 189,409 Words • PDF • 7.8 MB

685 Pages • 171,267 Words • PDF • 35.3 MB

674 Pages • 125,874 Words • PDF • 1.6 MB